Rozmieszczenie maszyn na linii produkcyjnej

Automatyzacja wszystkich obszarów produkcyjnych jest kluczem do zachowania równowagi pomiędzy jakością, ceną, jak i efektywnością procesów produkcyjnych. Kwestia automatyzacji to dziś już nie tylko sposób na oszczędności, ale przede wszystkim konieczne do zastosowania rozwiązanie, by formuła produkcyjna pięła się do przodu. Wchodziła na wprost oczekiwaniom wszystkich klientów. By wzrastała jakość, a koszty były nie tylko możliwymi do udźwignięcia, ale i możliwie niskimi.

Rozmieszczenie maszyn

W procesie produkcyjnym istotne znaczenie ma, w jaki sposób zostaną rozmieszczone linie produkcyjne. Automatyzacja spowodowała jednocześnie spory wzrost prędkości wytwarzania towarów. Każdemu stanowisku w procesie produkcyjnym przypisany jest czas, w jakim ma zostać wykonana określona czynność. Dlatego nie tylko ustawienie, ale i ilość stanowisk zależna jest od potrzeb i charakterystyki wytwarzanego elementu bądź zespołu elementów.

Biorąc pod uwagę liczbę produkowanych detali bądź zespołów, wyróżnia się podstawowe typy produkcji, a są to:

  • produkcja jednostkowa – dotyczy pojedynczego produktu,

  • produkcja małoseryjna – obejmuje wytwarzanie kilku podobnych produktów; mówi się w tym wypadku o pracy rzemieślniczej,

  • produkcja seryjna – dotyczy wytwarzania dużej liczby produktów i serii będących powtarzalnymi,

  • produkcja masowa – to wytwarzanie dużej liczby identycznych przedmiotów,

  • produkcja ciągła – tutaj wymienić można na przykład produkcję papieru czy też ropy naftowej.

W przypadku produkcji małoseryjnej wytwarza się niewielkie serii produktów. W tym wypadku najlepiej sprawdza się stałe ustawienie maszyn oraz urządzeń. Produkty z kolei przemieszczane są, biorąc pod uwagę charakterystykę wyrobu. Produkcję masową z kolei cechuje mała elastyczność oraz bardzo duża wydajność. Gdy w grę wchodzi zmiana produktu, niejednokrotnie zachodzi także potrzeba zmiany ustawienia poszczególnych maszyn i urządzeń.

W przedsiębiorstwach, w których rozwija się nowoczesny systemy produkcji, konieczne jest zastosowanie Elastycznych Systemów Produkcyjnych. Ów system to sterowany komputerowo kompleks maszyn, a także urządzeń technologicznych, sterowanych numerycznie. Zastosowane urządzenia, w tym pomiarowe oraz diagnostyczne muszą gwarantować krótkie czasy przezbrojeń oraz minimalną obsługę ręczną.

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.