ESP – Elastyczne Systemy Produkcyjne

Elastyczne Systemy Produkcyjne znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim w przedsiębiorstwach, gdzie stawia się na rozwój nowoczesnych systemów produkcyjnych. ESP to automatyzacja, integracja oraz elastyczność. Jak dokładnie rozumieć i rozszyfrowywać to pojęcie?

 1. Integracja obejmuje stworzenie kompleksu. Połączenie w jedną całość poszczególnych elementów. Integrację rozpatruje się na płaszczyźnie technicznej i funkcjonalnej;

 2. Elastyczna automatyzacja systemu produkcyjnego – określa zdolność do realizacji zadań w określonym czasie, ale bezobsługowo;

 3. Integracja techniczna ESP – określa redukcję liczby elementów systemu bądź też czynności realizowanych przez system. Redukcja nie może jednak prowadzić do uszczerbku na funkcjonalności;

 4. Integracja funkcjonalna ESP – dotyczy zwiększania zakresu funkcji i procesów, które są realizowane w systemie. Zostają włączone niezbędne procesy, w tym produkcji, planowania, sterowania, ale i projektowania oraz obejmujące przepływ narzędzi i materiałów;

 5. Elastyczność ESP – określa zdolność systemu do przystosowywania się do zmiennych warunków produkcyjnych. To jednocześnie pełnienie określonych funkcji przez te elementy, które nie uległy uszkodzeniu, w sytuacjach kryzysowych.

Główne zadania linii produkcyjnych to:

 • zwiększenie wydajności poszczególnych procesów, a co za tym idzie, zwiększenie ogólnej wydajności produkcji,

 • wyeliminowanie pracy ludzkiej tam, gdzie mogą ją zastąpić maszyny,

 • zwiększenie precyzji produkcji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn, jakie stanowią między innymi zakręcarki,

 • stałe podwyższanie jakości produkowanych towarów,

 • zwiększanie możliwości produkcji,

 • stosowanie metod alternatywnych do konwencjonalnych,

 • sprawne dostosowanie do potrzeb danej branży.

Złożoność procesów produkcyjnych wymaga automatyzacji, nie tylko na potrzeby sensownych oszczędności. Szczególnie w przypadku produkcji masowej, liczy się możliwość wytwarzania dużej liczby produktów, w krótkim czasie. Automatyzacja obejmuje zatem nie tylko linie produkcyjne, ale i wszystkie etapy tworzenia danego produktu, począwszy od koncepcji, projektowania, prototypowania, poprzez ewentualne wypuszczenie produktu testowego/próbnego i kolejno wdrażanie właściwych działań, na masową skalę.

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.